Konferencja kończąca projekt 28.09.2015 r. – zapraszamy do udziału!

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do udziału w konferencji zamykającej projekt „Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy – MORE ENERGY”. Konferencja służyć będzie podsumowaniu zrealizowanego projektu oraz przedstawieniu osiągniętych celów i efektów, jak również kwestii związanych z problematyka energii odnawialnej.

Zapraszamy przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji zainteresowanych realizowanym projektem oraz zastosowaną przez Instytut technologią.

Zaproszenie w pdf

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: moreenergy@imbigs.pl

Agenda:

9:30-10:00 Rejestracja

10:00-10:15 Powitanie

10:15-11:00 Prezentacja Projektu MORENERGY (cele, założenia, harmonogram, zebrane doświadczenia)

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-12:15 Prezentacja wyników projektu – praca mikronizatora i turbiny.

Prezentacja filmu przedstawiającego pracę linii

12:15-12:45 Lessons learnt.

Korzyści długofalowe – społeczne i gospodarcze.

12:45-13:15 Pytania i odpowiedzi

13:15-14:00 Lunch

Konferencja odbędzie się 28.09.2015 r. w siedzibie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, ul. Racjonalizacji 6/8.