Contact

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa

Project Coordinator: dr hab. Stefan Góralczyk

tel.: +48 22 847 53 68
fax: +48 22 843 59 81
moreenergy@imbigs.pl